วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 11


23-07-2555
ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.1 วันนี้นักเรียนมาน้อย
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องธุรการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำโครงการวิชาการ
เข้าห้องพัก เขียนสมุดปฏิบัติการ

24-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องพักเพื่อเตรียมตัวสอน ตรวจการบ้าน
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องพยาบาลทำแผลให้นักเรียน
เข้าห้องสมุด ช่วยเพื่อนดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.6/2 เข้าห้องสมุด

25-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยแจกนมให้นักเรียน
เข้าห้องพัก ทำแผนการสอน เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1 เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมัน เปิดวิดีโอการ์ตูน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ
เขียนสมุดปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก

26-07-2555
ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนม
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าห้องพักตรวจการบ้าน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ เตรียมการสอน
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องพักเขียนสมุดปฏิบัติการ

27-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
แจกนมห้องอนุบาล 1
ช่วยงานโรงเรียน จัดบอร์ด จัดห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ทำความสะอาดห้องเรียนเพราะสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม กกต.

สัปดาห์ที่ 10


16-07-2555
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าห้องอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องละหมาด จัดของให้เรียบร้อยเข้าที่
ซ้อมเชียร์

17-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าประจำห้องพัก ตรวจการบ้าน
ซ้อมเชียร์

18-07-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายและได้ทำหน้าที่เชียร์ที่อัฒจรรย์ ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

19-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
จัดแถว เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าห้องพัก ตรวจการบ้าน อัพเดตบล็อก
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ เตรียมการสอน
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องพัก เขียนสมุดปฏิบัติการ

20-07-2555
จัดแถวนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงห้อง ป.6/1 เนื่องจากครูติดธุระ
เข้าสอนแทนเพื่อนห้อง ม.2 เนื่องจากเพื่อนลากิจ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องพัก เตรียมแผนการสอน เขียนหนังสือปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก ตรวจการบ้าน

สัปดาห์ที่ 9


09-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำความสะอาดห้องนาฏศิลป์
เตรียมแผนการสอน
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
สอนห้อง ป.6/1
ช่วยขายของห้องสหกรณ์

10-07-2555
ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนม
เข้าสอนห้อง ม.1
ช่วยทำความสะอาดบริเวณบันไดหน้าห้อง
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เขียนสมุดปฏิบัติการ
ทำกิจกรรมซ้อมเชียร์ในภาคบ่ายเพื่อเตรียมไปแข่ง ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

11-07-2555
ยืนรับนักเรียนที่ประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
ช่วยกันทำความสะอาดห้องวิชาการ

 12-07-2555
ควบคุมและช่วยกวาดขยะในบริเวณที่รับผิดชอบ
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพ
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องพยาบาลล้างแผลให้นักเรียน ซ้อมเชียร์

13-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนมให้นักเรียนดื่ม
เข้าห้องนาฏศิลป์ช่วยจัดระเบียบข้าวของ
อัพเดตบล็อก
ตักอาหารกลางวัน
ช่วยขายของห้องสหกรณ์
ซ้อมเชียร์

สัปดาห์ที่ 8


02-07-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา
ตักอาหารกลางวัน เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนมให้นักเรียน
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ เขียนสมุดปฏิบัติการ

03-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
ควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนเพื่อน
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติงาน เตรียมการสอน

04-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เต้นแอร์โรบิกก่อนเข้าสอน
เข้าสอนห้อง ม.1 แทนเพื่อนวิชาภาษาไทย
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้อง
ตักอาหารกลางวัน
ทำแผลให้นักเรียนในห้องพยายาม
ช่วยขาบของห้องสหกรณ์

05-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เข้าแถวเคารพธงชาติ
จัดห้องนาฏศิลป์
ตรวจการบ้าน
สอนห้อง ม.1
ตักอาหารกลางวัน
สอนห้อง ป.6/2
ร่วมประชุมกับคณะครูเรื่อง e-learning

06-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยืนเคารพธงชาติ
ควบคุมแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ดูแลนักเรียนดื่มนม
ตรวจการบ้าน
สอนแทนเพื่อนชั้น ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ
ตักอาหารกลางวัน
เข้าไปดูแลห้องอนุบาล 1 นอนกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
อัพเดตบล็อก

สัปดาห์ที่ 7


25-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

26-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
ช่วย ผอ. จัดของ
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องละหมาด เขียนสมุดปฏิบัติงาน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

27-06-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นผู้ช่วยนำเชียร์

28-06-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นวันที่ 2 เป็น lineman ดูแลนักกีฬาวิ่งผลัดในสนาม

29-06-2555
มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ผู้อำนวยการเรียกประชุม ครู นักเรียน และนักศึกษาฝึกสอนพร้อมกันที่โรงอาหารเพื่อสรุปผลการแข่งขันกีฬาเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา และอนุญาตให้กลับพักผ่อนได้ในตอนบ่าย

สัปดาห์ที่ 6


18-06-2555
ถัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนวิชาภาษาไทย
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

19-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

20-06-2555
จัดแถวห้องอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลทำความสะอาด
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

21-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ แล้วให้ดื่มนม
ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติงาน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

22-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1
เข้าสอน ป.6/1 แทนเพื่อน
พานักเรียนไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เข้าห้องวิชาการเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการ
เข้าห้องนาฏศิลป์ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

สัปดาห์ที่ 5


11-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าดูงานห้องวิชาการ
เข้าห้องอนุบาล 1 เปิดวิดีโอ ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด เตรียมการสอน
ซ้อมพาเหรด ซ้อมกีฬา

12-05-2555
ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นออนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน ตรวจการบ้าน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

13-06-2555
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.3
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตรวจการบ้าน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

14-06-2555
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.1 แทนเพื่อน
เข้าห้องอนุบาล 1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ ตรวจการบ้าน ทำแผนการสอน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

15-06-2555
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนเพื่อนวิชาภาษาไทย
พบอาจารย์นิเทศประจำเอก
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
ซ้อมกีฬา ซ้อมกีฬาพาเหรด

วันจันทร์

สัปดาห์ที่ 4


04-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าดูแลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1ดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
ตักอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล 1
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลความเรียบร้อย
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

05-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าห้องสมุด เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติการ
ตักอาหารกลางวัน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

06-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติการ
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

07-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 เล่านิทาน ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

08-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุดอ่าหนังสือ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

สัปดาห์ที่ 3


28-05-2555
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าไปดูแลทำความสะอาดห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน
ตักอาหารกลางวัน และดูแลนักเรียนนอนกลางวัน

29-05-2555
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.2 มีกิจกรรมให้เล่นเกม
ตักอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลเตรียมการสอน
เข้าห้องนาฏศิลป์เขียนสมุดปฏิบัติงาน

30-05-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.2 และม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 ทำกิจกรรมกับนักเรียน เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมันและตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ

31-05-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลนักเรียนดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ จัดของในห้องให้เข้าที่เรียบร้อย
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

01-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอน ม. 1 แทนเพื่อน
เข้าสอนห้อง ม.2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ ช่วยกวาดทำความสะอาดห้อง
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

สัปดาห์ที่ 2


21-05-2555
เข้าห้อง ม.3 เริ่มสอนอย่างเป็นทางการ
เข้าห้องอนุบาล 1 และช่วยตักอาหารกลางวัน
ได้รู้จักกับนักเรียนสร้างความคุ้นเคยกันกับนักเรียน และได้เรียนรู้งานที่โรงเรียน

22-05-2555
เข้าสอนห้อง ม.2 ให้นักเรียนทำข้อสอบก่อนเรียน
เข้าห้องนาฏศิลป์เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยตักอาหารกลางวัน เฝ้านักเรียนนอนกลางวัน

23-05-2555
ช่วยยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
ช่วยจัดแถวนักเรียนอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เป็นผู้ช่วยดูแลนักเรียนลงชื่อเลือกตั้งประธานนักเรียน
เข้าสอนห้อง ม.3 มีกิจกรรมให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
ได้ทราบถึงภาระงานที่ครูต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการสอน

24-05-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยจัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.3 เปิดเพลงให้นักเรียนฟังก่อนเรียน
นักเรียนชั้น ม.3 มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและดูสนุกสนานกับการเรียนเนื่องจากมีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือพิมพ์
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน และให้นักเรียนเข้านอน

25-05-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าสอนห้อง ม.1 ในคาบ 2
เข้าห้องอนุบาล 1 ทำกิจกรรมกับเด็ก ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
เข้าสังเกตการสอนของเพื่อนในเอก
เขียนสมุดปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์

ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านสระบัว         เวลา

วัน
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30.15.30
จันทร์

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2


อังคาร


ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

พุธ
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3กิจกรรมชุมนุม
ชมรม ภาษาอังกฤษพาเพลิน
พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

ศุกร์

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2
** วันจันทร์ เวรกิจกรรมหน้าเสาธง (ทำเป็นรายเอก)
      วันอังคาร เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน


18-05-2555


วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกที่มาฝึกสอน มาถึงโรงเรียนตอนเช้า เข้าไปเก็บของในห้องพักแล้วก็ลงชื่อเวลามาโรงเรียน และลงไปควบคุมนักเรียนทำความสะอาด จนถึงเวลา 08.30 น.ได้ช่วยครูจัดแถวนักเรียนและร่วมเคารพธงชาติ หลังจากเคารพธงชาติก็ได้เข้าไปช่วยครูชั้นอนุบาล 1 ดูแลเด็กนักเรียนจนถึงเวลา 09.30 น. ก็ถึงเวลาเข้าสอนชั้น ม.2 วันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรก จึงทำความรู้จัก แนะนำตัว และให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวไปก่อน ครูชธรพร ซึ่งเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้บอกแล้วว่า ห้องนี้จะมีเด็กพิเศษอยู่ 3 คน หนึ่งในนั้นจะพิเศษมากกว่าเพื่อนคือ จะไม่พูด ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น ส่วนอีก 2 คนจะเป็นเด็กอารมณ์ร้อน พูดจาไม่ค่อยชัด บางทีก็พูดไม่ออกจนเพื่อนต้องช่วยพูด เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้ ดูจากภายนอกอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นเด็กพิเศษ จากข้อมูลที่ได้จากครูชธรพร ทำให้ดิฉันต้องกลับไปคิด และแก้ไขแผนการสอนบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กนักเรียนบางคน จากนั้นเวลา 10.30 น. ก็ได้เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ผ่านทาง blog จากนั้นก็ได้ช่วยครูตักอาหารกลางวันและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของตัวเองลงใน blog และเข้าไปดูแลห้อง ม.2 ที่มีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่ครูผู้สอนไม่อยู่ ห้องคอมฯก็ไม่เปิด จากนั้นเวลา 15.00 น. ครูศุภฤกษ์ ได้เรียกให้นักเรียนทุกชั้นเรียนออกมาเข้าแถวและประชุมกันเรื่องการเลือกตั้งประธานนักเรียนที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ จากนั้นก็เชิญธงลงและแยกย้ายกันกลับบ้าน

17-05-2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนสายกว่าปกติประมาน 15 นาที เพราะที่บ้านพักน้ำไม่ไหล พอมาถึงโรงเรียน ผู้อำนวยการได้เรียกประชุมครูหัวหน้าแต่ละช่วงชั้นและนักศึกษาฝึกสอน เรื่องการรับประทานอาหารกลางวัน ให้ครูที่ประจำแต่ละชั้นเรียนและนักศึกษาแต่ละคนที่ประจำในแต่ละห้องให้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเด็กนักเรียนของห้องที่ตัวเองรับผิดชอบ พอประชุมเสร็จแล้วก็เข้าสอนห้อง ม. 3 เป็นคาบแรกของวันนี้ วันนี้สอนเรื่องต่อจากเมื่อวาน เรื่อง How Often do You Practice? ได้ให้นักเรียนลุกขึ้นอ่านประโยคทีละคน แต่ก็มีบางคนที่อ่านไม่ค่อยออก จึงให้คัดคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกนั้นลงในสมุด คำละ 50 ครั้ง แต่วันนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มฟังคำสั่งเราแล้ว ก็รู้สึกสบายใจและโล่งใจขึ้น และได้ให้ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด น่าดีใจมากที่เด็กๆ ตั้งใจทำกันเร็วมากและสามารถนำมาส่งภายในวันนี้ หลังจากสอนคาบแรงเสร็จ ก็เข้าไปช่วยดูเด็กอนุบาล และเข้าไปตรวจงานในห้องนาฏศิลป์ เวลา 11.30 น. ช่วยตักข้าวให้เด็ก และร่วมทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทานข้าวเสร็จก็เข้าตรวจการบ้านในห้องนาฏศิลป์ต่อจนเสร็จ จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ก็ได้เข้าไปช่วยคุมเด็ก ม.2 เพราะครูประจำชั้นไม่อยู่ จากนั้นก็คุมเด็กเข้าแถวก่อนกลับบ้าน และแยกย้ายกันกลับที่พัก

16-05-2555


วันนี้มาถึงโรงเรียน ช่วยยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และจัดแถวเด็กอนุบาล 1 เคารพธงชาติ วันนี้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกหน้าเสาธง ทั้งครู นักเรียน และนักศึกษาฝึกสอนแต่งกายด้วยชุดพละกันทุกคน หลังจากเคารพธงชาติกันเสร็จแล้วก็เข้าห้องวิทย์ฯ ทำการเช็คชื่อเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับชุดพละและเสื้อบาติก จากนั้นก้เข้าไปรับตารางสอนที่ครูชธรพร วันนี้จึงได้เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนชั้น ม.3 และเริ่มทดลองสอนบ้างเล็กน้อย จากนั้นเวลา 10.30 น. ก้ได้เข้าไปช่วยครูอนุบาล 1 ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนที่จะสั่งชุดพละและเสื้อบาติก และช่วยครูอนุบาล 2 ตรวจสอบใบเส็จเครื่องแบบนักเรียนของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 จากนั้นเวลา 11.30 น. ก็ช่วยครูตักอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล 1 และรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆ จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เข้าไปช่วยครูดูแลเด็กชั้นอนุบาล 1 นอนกลางวันจนถึงเวลา 15.00 น. ช่วยล้างหน้า ทาแป้งให้เด็ก และส่งตัวให้ผู้ปกครองที่มารอรับ

15-05-2555


วันนี้เปิดเทอมเป็นวันที่ 2 หลังจากลงชื่อ ลงเวลามาสอนแล้วก็ไปยืนรับนักเรียนหน้าประตู และจัดแถวห้อง อนุบาล 1 เคารพธงชาติ และเข้าไปประจำห้องพิเศษที่รับผิดชอบอยู่ วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนเพราะตารางสอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่จะแจกอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน และคอยต้อนรับผู้ปกครองให้ลงชื่อรับอุปกรณ์และคูปองเครื่องแบบนักเรียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องห้องพิเศษและห้องประจำของนักศึกษากันใหม่ จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้ไปช่วยครูอนุบาล 1 ดูแลนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ทำความรู้จักกับเด็กๆ กันอย่างเป็นทางการ จากนั้นเวลา 11.30 น. ได้ขึ้นไปเตรียมสถานที่สำหรับแจกอุปกรณ์การเรียน และลงไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษา และเวลา 13.00 น. ก็เริ่มให้ผู้ปกครองลงชื่อรับอุปกรณ์และคูปองเครื่องแบบนักเรียน พร้อมพานักเรียนลงไปลองชุด จากนั้นก็อนุญาตให้ผู้ปกครองพานักเรียนกลับบ้านได้เลย  จากนั้นเวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเวร แบ่งหน้าที่ให้นักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบ คุยกันเรื่องโครงการต่างๆ ของโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา เลิกประชุมประมาณเวลา 16.00 น.

14-05-2555


วันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรก รู้สึกตื่นเต้นมาก ได้เจอเด็กๆ ผู้ปกครอง ได้ยืนรับนักเรียนหน้าประตูและเคารพธงชาติเวลา 08.30 น. วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนยังไม่มาโรงเรียนเนื่องจากติดธุระบางอย่าง แต่ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการก็ได้มีคำสั่งให้ครูทุกคนเช็ครายชื่อและจำนวนที่แน่นอนของนักเรียนในแต่ละชั้น และนำส่งฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้แล้วยังได้ทำความรู้จัก ฝากเนื้อฝากตัวกับครูทุกคน โดยเฉพาะหัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษละครูพี่เลี้ยง จนกระทั่งเวลา 11.00 น. ก็ได้แยกย้ายกันกลับที่พักค่ะ