วันจันทร์

สัปดาห์ที่ 2


21-05-2555
เข้าห้อง ม.3 เริ่มสอนอย่างเป็นทางการ
เข้าห้องอนุบาล 1 และช่วยตักอาหารกลางวัน
ได้รู้จักกับนักเรียนสร้างความคุ้นเคยกันกับนักเรียน และได้เรียนรู้งานที่โรงเรียน

22-05-2555
เข้าสอนห้อง ม.2 ให้นักเรียนทำข้อสอบก่อนเรียน
เข้าห้องนาฏศิลป์เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยตักอาหารกลางวัน เฝ้านักเรียนนอนกลางวัน

23-05-2555
ช่วยยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
ช่วยจัดแถวนักเรียนอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เป็นผู้ช่วยดูแลนักเรียนลงชื่อเลือกตั้งประธานนักเรียน
เข้าสอนห้อง ม.3 มีกิจกรรมให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
ได้ทราบถึงภาระงานที่ครูต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการสอน

24-05-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยจัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.3 เปิดเพลงให้นักเรียนฟังก่อนเรียน
นักเรียนชั้น ม.3 มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและดูสนุกสนานกับการเรียนเนื่องจากมีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือพิมพ์
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน และให้นักเรียนเข้านอน

25-05-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าสอนห้อง ม.1 ในคาบ 2
เข้าห้องอนุบาล 1 ทำกิจกรรมกับเด็ก ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
เข้าสังเกตการสอนของเพื่อนในเอก
เขียนสมุดปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น