วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 8


02-07-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา
ตักอาหารกลางวัน เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนมให้นักเรียน
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ เขียนสมุดปฏิบัติการ

03-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
ควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนเพื่อน
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติงาน เตรียมการสอน

04-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เต้นแอร์โรบิกก่อนเข้าสอน
เข้าสอนห้อง ม.1 แทนเพื่อนวิชาภาษาไทย
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้อง
ตักอาหารกลางวัน
ทำแผลให้นักเรียนในห้องพยายาม
ช่วยขาบของห้องสหกรณ์

05-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เข้าแถวเคารพธงชาติ
จัดห้องนาฏศิลป์
ตรวจการบ้าน
สอนห้อง ม.1
ตักอาหารกลางวัน
สอนห้อง ป.6/2
ร่วมประชุมกับคณะครูเรื่อง e-learning

06-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยืนเคารพธงชาติ
ควบคุมแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ดูแลนักเรียนดื่มนม
ตรวจการบ้าน
สอนแทนเพื่อนชั้น ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ
ตักอาหารกลางวัน
เข้าไปดูแลห้องอนุบาล 1 นอนกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
อัพเดตบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น