วันจันทร์

สัปดาห์ที่ 3


28-05-2555
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าไปดูแลทำความสะอาดห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน
ตักอาหารกลางวัน และดูแลนักเรียนนอนกลางวัน

29-05-2555
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.2 มีกิจกรรมให้เล่นเกม
ตักอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลเตรียมการสอน
เข้าห้องนาฏศิลป์เขียนสมุดปฏิบัติงาน

30-05-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.2 และม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 ทำกิจกรรมกับนักเรียน เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมันและตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ

31-05-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลนักเรียนดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ จัดของในห้องให้เข้าที่เรียบร้อย
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

01-06-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอน ม. 1 แทนเพื่อน
เข้าสอนห้อง ม.2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ ช่วยกวาดทำความสะอาดห้อง
ซ้อมกีฬา ซ้อมขบวนพาเหรด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น