วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 9


09-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำความสะอาดห้องนาฏศิลป์
เตรียมแผนการสอน
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
สอนห้อง ป.6/1
ช่วยขายของห้องสหกรณ์

10-07-2555
ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนม
เข้าสอนห้อง ม.1
ช่วยทำความสะอาดบริเวณบันไดหน้าห้อง
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เขียนสมุดปฏิบัติการ
ทำกิจกรรมซ้อมเชียร์ในภาคบ่ายเพื่อเตรียมไปแข่ง ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

11-07-2555
ยืนรับนักเรียนที่ประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
ช่วยกันทำความสะอาดห้องวิชาการ

 12-07-2555
ควบคุมและช่วยกวาดขยะในบริเวณที่รับผิดชอบ
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพ
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องพยาบาลล้างแผลให้นักเรียน ซ้อมเชียร์

13-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนมให้นักเรียนดื่ม
เข้าห้องนาฏศิลป์ช่วยจัดระเบียบข้าวของ
อัพเดตบล็อก
ตักอาหารกลางวัน
ช่วยขายของห้องสหกรณ์
ซ้อมเชียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น