วันอาทิตย์

ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านสระบัว         เวลา

วัน
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30.15.30
จันทร์

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2


อังคาร


ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

พุธ
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3กิจกรรมชุมนุม
ชมรม ภาษาอังกฤษพาเพลิน
พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

ศุกร์

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2
** วันจันทร์ เวรกิจกรรมหน้าเสาธง (ทำเป็นรายเอก)
      วันอังคาร เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน


18-05-2555


วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกที่มาฝึกสอน มาถึงโรงเรียนตอนเช้า เข้าไปเก็บของในห้องพักแล้วก็ลงชื่อเวลามาโรงเรียน และลงไปควบคุมนักเรียนทำความสะอาด จนถึงเวลา 08.30 น.ได้ช่วยครูจัดแถวนักเรียนและร่วมเคารพธงชาติ หลังจากเคารพธงชาติก็ได้เข้าไปช่วยครูชั้นอนุบาล 1 ดูแลเด็กนักเรียนจนถึงเวลา 09.30 น. ก็ถึงเวลาเข้าสอนชั้น ม.2 วันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรก จึงทำความรู้จัก แนะนำตัว และให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวไปก่อน ครูชธรพร ซึ่งเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้บอกแล้วว่า ห้องนี้จะมีเด็กพิเศษอยู่ 3 คน หนึ่งในนั้นจะพิเศษมากกว่าเพื่อนคือ จะไม่พูด ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น ส่วนอีก 2 คนจะเป็นเด็กอารมณ์ร้อน พูดจาไม่ค่อยชัด บางทีก็พูดไม่ออกจนเพื่อนต้องช่วยพูด เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้ ดูจากภายนอกอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นเด็กพิเศษ จากข้อมูลที่ได้จากครูชธรพร ทำให้ดิฉันต้องกลับไปคิด และแก้ไขแผนการสอนบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กนักเรียนบางคน จากนั้นเวลา 10.30 น. ก็ได้เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ผ่านทาง blog จากนั้นก็ได้ช่วยครูตักอาหารกลางวันและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของตัวเองลงใน blog และเข้าไปดูแลห้อง ม.2 ที่มีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่ครูผู้สอนไม่อยู่ ห้องคอมฯก็ไม่เปิด จากนั้นเวลา 15.00 น. ครูศุภฤกษ์ ได้เรียกให้นักเรียนทุกชั้นเรียนออกมาเข้าแถวและประชุมกันเรื่องการเลือกตั้งประธานนักเรียนที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ จากนั้นก็เชิญธงลงและแยกย้ายกันกลับบ้าน

17-05-2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนสายกว่าปกติประมาน 15 นาที เพราะที่บ้านพักน้ำไม่ไหล พอมาถึงโรงเรียน ผู้อำนวยการได้เรียกประชุมครูหัวหน้าแต่ละช่วงชั้นและนักศึกษาฝึกสอน เรื่องการรับประทานอาหารกลางวัน ให้ครูที่ประจำแต่ละชั้นเรียนและนักศึกษาแต่ละคนที่ประจำในแต่ละห้องให้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเด็กนักเรียนของห้องที่ตัวเองรับผิดชอบ พอประชุมเสร็จแล้วก็เข้าสอนห้อง ม. 3 เป็นคาบแรกของวันนี้ วันนี้สอนเรื่องต่อจากเมื่อวาน เรื่อง How Often do You Practice? ได้ให้นักเรียนลุกขึ้นอ่านประโยคทีละคน แต่ก็มีบางคนที่อ่านไม่ค่อยออก จึงให้คัดคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกนั้นลงในสมุด คำละ 50 ครั้ง แต่วันนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มฟังคำสั่งเราแล้ว ก็รู้สึกสบายใจและโล่งใจขึ้น และได้ให้ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด น่าดีใจมากที่เด็กๆ ตั้งใจทำกันเร็วมากและสามารถนำมาส่งภายในวันนี้ หลังจากสอนคาบแรงเสร็จ ก็เข้าไปช่วยดูเด็กอนุบาล และเข้าไปตรวจงานในห้องนาฏศิลป์ เวลา 11.30 น. ช่วยตักข้าวให้เด็ก และร่วมทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทานข้าวเสร็จก็เข้าตรวจการบ้านในห้องนาฏศิลป์ต่อจนเสร็จ จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ก็ได้เข้าไปช่วยคุมเด็ก ม.2 เพราะครูประจำชั้นไม่อยู่ จากนั้นก็คุมเด็กเข้าแถวก่อนกลับบ้าน และแยกย้ายกันกลับที่พัก

16-05-2555


วันนี้มาถึงโรงเรียน ช่วยยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และจัดแถวเด็กอนุบาล 1 เคารพธงชาติ วันนี้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกหน้าเสาธง ทั้งครู นักเรียน และนักศึกษาฝึกสอนแต่งกายด้วยชุดพละกันทุกคน หลังจากเคารพธงชาติกันเสร็จแล้วก็เข้าห้องวิทย์ฯ ทำการเช็คชื่อเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้รับชุดพละและเสื้อบาติก จากนั้นก้เข้าไปรับตารางสอนที่ครูชธรพร วันนี้จึงได้เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนชั้น ม.3 และเริ่มทดลองสอนบ้างเล็กน้อย จากนั้นเวลา 10.30 น. ก้ได้เข้าไปช่วยครูอนุบาล 1 ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนที่จะสั่งชุดพละและเสื้อบาติก และช่วยครูอนุบาล 2 ตรวจสอบใบเส็จเครื่องแบบนักเรียนของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 จากนั้นเวลา 11.30 น. ก็ช่วยครูตักอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล 1 และรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆ จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เข้าไปช่วยครูดูแลเด็กชั้นอนุบาล 1 นอนกลางวันจนถึงเวลา 15.00 น. ช่วยล้างหน้า ทาแป้งให้เด็ก และส่งตัวให้ผู้ปกครองที่มารอรับ

15-05-2555


วันนี้เปิดเทอมเป็นวันที่ 2 หลังจากลงชื่อ ลงเวลามาสอนแล้วก็ไปยืนรับนักเรียนหน้าประตู และจัดแถวห้อง อนุบาล 1 เคารพธงชาติ และเข้าไปประจำห้องพิเศษที่รับผิดชอบอยู่ วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนเพราะตารางสอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่จะแจกอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน และคอยต้อนรับผู้ปกครองให้ลงชื่อรับอุปกรณ์และคูปองเครื่องแบบนักเรียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องห้องพิเศษและห้องประจำของนักศึกษากันใหม่ จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้ไปช่วยครูอนุบาล 1 ดูแลนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ทำความรู้จักกับเด็กๆ กันอย่างเป็นทางการ จากนั้นเวลา 11.30 น. ได้ขึ้นไปเตรียมสถานที่สำหรับแจกอุปกรณ์การเรียน และลงไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษา และเวลา 13.00 น. ก็เริ่มให้ผู้ปกครองลงชื่อรับอุปกรณ์และคูปองเครื่องแบบนักเรียน พร้อมพานักเรียนลงไปลองชุด จากนั้นก็อนุญาตให้ผู้ปกครองพานักเรียนกลับบ้านได้เลย  จากนั้นเวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเวร แบ่งหน้าที่ให้นักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบ คุยกันเรื่องโครงการต่างๆ ของโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา เลิกประชุมประมาณเวลา 16.00 น.

14-05-2555


วันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรก รู้สึกตื่นเต้นมาก ได้เจอเด็กๆ ผู้ปกครอง ได้ยืนรับนักเรียนหน้าประตูและเคารพธงชาติเวลา 08.30 น. วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนยังไม่มาโรงเรียนเนื่องจากติดธุระบางอย่าง แต่ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการก็ได้มีคำสั่งให้ครูทุกคนเช็ครายชื่อและจำนวนที่แน่นอนของนักเรียนในแต่ละชั้น และนำส่งฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้แล้วยังได้ทำความรู้จัก ฝากเนื้อฝากตัวกับครูทุกคน โดยเฉพาะหัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษละครูพี่เลี้ยง จนกระทั่งเวลา 11.00 น. ก็ได้แยกย้ายกันกลับที่พักค่ะ