วันอาทิตย์

15-05-2555


วันนี้เปิดเทอมเป็นวันที่ 2 หลังจากลงชื่อ ลงเวลามาสอนแล้วก็ไปยืนรับนักเรียนหน้าประตู และจัดแถวห้อง อนุบาล 1 เคารพธงชาติ และเข้าไปประจำห้องพิเศษที่รับผิดชอบอยู่ วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนเพราะตารางสอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่จะแจกอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน และคอยต้อนรับผู้ปกครองให้ลงชื่อรับอุปกรณ์และคูปองเครื่องแบบนักเรียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องห้องพิเศษและห้องประจำของนักศึกษากันใหม่ จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้ไปช่วยครูอนุบาล 1 ดูแลนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ทำความรู้จักกับเด็กๆ กันอย่างเป็นทางการ จากนั้นเวลา 11.30 น. ได้ขึ้นไปเตรียมสถานที่สำหรับแจกอุปกรณ์การเรียน และลงไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษา และเวลา 13.00 น. ก็เริ่มให้ผู้ปกครองลงชื่อรับอุปกรณ์และคูปองเครื่องแบบนักเรียน พร้อมพานักเรียนลงไปลองชุด จากนั้นก็อนุญาตให้ผู้ปกครองพานักเรียนกลับบ้านได้เลย  จากนั้นเวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเวร แบ่งหน้าที่ให้นักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบ คุยกันเรื่องโครงการต่างๆ ของโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา เลิกประชุมประมาณเวลา 16.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น