วันอาทิตย์

17-05-2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนสายกว่าปกติประมาน 15 นาที เพราะที่บ้านพักน้ำไม่ไหล พอมาถึงโรงเรียน ผู้อำนวยการได้เรียกประชุมครูหัวหน้าแต่ละช่วงชั้นและนักศึกษาฝึกสอน เรื่องการรับประทานอาหารกลางวัน ให้ครูที่ประจำแต่ละชั้นเรียนและนักศึกษาแต่ละคนที่ประจำในแต่ละห้องให้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเด็กนักเรียนของห้องที่ตัวเองรับผิดชอบ พอประชุมเสร็จแล้วก็เข้าสอนห้อง ม. 3 เป็นคาบแรกของวันนี้ วันนี้สอนเรื่องต่อจากเมื่อวาน เรื่อง How Often do You Practice? ได้ให้นักเรียนลุกขึ้นอ่านประโยคทีละคน แต่ก็มีบางคนที่อ่านไม่ค่อยออก จึงให้คัดคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกนั้นลงในสมุด คำละ 50 ครั้ง แต่วันนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มฟังคำสั่งเราแล้ว ก็รู้สึกสบายใจและโล่งใจขึ้น และได้ให้ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด น่าดีใจมากที่เด็กๆ ตั้งใจทำกันเร็วมากและสามารถนำมาส่งภายในวันนี้ หลังจากสอนคาบแรงเสร็จ ก็เข้าไปช่วยดูเด็กอนุบาล และเข้าไปตรวจงานในห้องนาฏศิลป์ เวลา 11.30 น. ช่วยตักข้าวให้เด็ก และร่วมทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทานข้าวเสร็จก็เข้าตรวจการบ้านในห้องนาฏศิลป์ต่อจนเสร็จ จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ก็ได้เข้าไปช่วยคุมเด็ก ม.2 เพราะครูประจำชั้นไม่อยู่ จากนั้นก็คุมเด็กเข้าแถวก่อนกลับบ้าน และแยกย้ายกันกลับที่พัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น