วันอาทิตย์

18-05-2555


วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกที่มาฝึกสอน มาถึงโรงเรียนตอนเช้า เข้าไปเก็บของในห้องพักแล้วก็ลงชื่อเวลามาโรงเรียน และลงไปควบคุมนักเรียนทำความสะอาด จนถึงเวลา 08.30 น.ได้ช่วยครูจัดแถวนักเรียนและร่วมเคารพธงชาติ หลังจากเคารพธงชาติก็ได้เข้าไปช่วยครูชั้นอนุบาล 1 ดูแลเด็กนักเรียนจนถึงเวลา 09.30 น. ก็ถึงเวลาเข้าสอนชั้น ม.2 วันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรก จึงทำความรู้จัก แนะนำตัว และให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวไปก่อน ครูชธรพร ซึ่งเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้บอกแล้วว่า ห้องนี้จะมีเด็กพิเศษอยู่ 3 คน หนึ่งในนั้นจะพิเศษมากกว่าเพื่อนคือ จะไม่พูด ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น ส่วนอีก 2 คนจะเป็นเด็กอารมณ์ร้อน พูดจาไม่ค่อยชัด บางทีก็พูดไม่ออกจนเพื่อนต้องช่วยพูด เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้ ดูจากภายนอกอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นเด็กพิเศษ จากข้อมูลที่ได้จากครูชธรพร ทำให้ดิฉันต้องกลับไปคิด และแก้ไขแผนการสอนบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กนักเรียนบางคน จากนั้นเวลา 10.30 น. ก็ได้เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ผ่านทาง blog จากนั้นก็ได้ช่วยครูตักอาหารกลางวันและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของตัวเองลงใน blog และเข้าไปดูแลห้อง ม.2 ที่มีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่ครูผู้สอนไม่อยู่ ห้องคอมฯก็ไม่เปิด จากนั้นเวลา 15.00 น. ครูศุภฤกษ์ ได้เรียกให้นักเรียนทุกชั้นเรียนออกมาเข้าแถวและประชุมกันเรื่องการเลือกตั้งประธานนักเรียนที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ จากนั้นก็เชิญธงลงและแยกย้ายกันกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น