วันอาทิตย์

ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านสระบัว         เวลา

วัน
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30.15.30
จันทร์

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2


อังคาร


ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

พุธ
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3กิจกรรมชุมนุม
ชมรม ภาษาอังกฤษพาเพลิน
พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษหลัก
ม.3

ศุกร์

ภาษาอังกฤษหลัก
ม.2
** วันจันทร์ เวรกิจกรรมหน้าเสาธง (ทำเป็นรายเอก)
      วันอังคาร เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น