วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 6


18-06-2555
ถัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนวิชาภาษาไทย
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

19-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

20-06-2555
จัดแถวห้องอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลทำความสะอาด
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

21-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ แล้วให้ดื่มนม
ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติงาน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

22-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1
เข้าสอน ป.6/1 แทนเพื่อน
พานักเรียนไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เข้าห้องวิชาการเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการ
เข้าห้องนาฏศิลป์ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น