วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 10


16-07-2555
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าห้องอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องละหมาด จัดของให้เรียบร้อยเข้าที่
ซ้อมเชียร์

17-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าประจำห้องพัก ตรวจการบ้าน
ซ้อมเชียร์

18-07-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายและได้ทำหน้าที่เชียร์ที่อัฒจรรย์ ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

19-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
จัดแถว เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าห้องพัก ตรวจการบ้าน อัพเดตบล็อก
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ เตรียมการสอน
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องพัก เขียนสมุดปฏิบัติการ

20-07-2555
จัดแถวนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงห้อง ป.6/1 เนื่องจากครูติดธุระ
เข้าสอนแทนเพื่อนห้อง ม.2 เนื่องจากเพื่อนลากิจ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องพัก เตรียมแผนการสอน เขียนหนังสือปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก ตรวจการบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น