วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 11


23-07-2555
ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.1 วันนี้นักเรียนมาน้อย
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องธุรการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำโครงการวิชาการ
เข้าห้องพัก เขียนสมุดปฏิบัติการ

24-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องพักเพื่อเตรียมตัวสอน ตรวจการบ้าน
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องพยาบาลทำแผลให้นักเรียน
เข้าห้องสมุด ช่วยเพื่อนดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.6/2 เข้าห้องสมุด

25-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยแจกนมให้นักเรียน
เข้าห้องพัก ทำแผนการสอน เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1 เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมัน เปิดวิดีโอการ์ตูน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ
เขียนสมุดปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก

26-07-2555
ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนม
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าห้องพักตรวจการบ้าน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ เตรียมการสอน
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องพักเขียนสมุดปฏิบัติการ

27-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
แจกนมห้องอนุบาล 1
ช่วยงานโรงเรียน จัดบอร์ด จัดห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ทำความสะอาดห้องเรียนเพราะสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม กกต.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น