วันพุธ

Week 6

Inclass

1. If +v1, will/may/can+v1

-ถ้าฉันไม่เข้าใจการแปลอย่างถ่องแท้ ฉันอาจจะตก
If I don’t understand Translation 2 course thoroughly, I may fail it.

-ถ้าหล่อนมา ฉันจะไปที่นั่น
IF she comes, I will go there.

-ถ้าฝนไม่ตกเย็นนี้ ฉันจะไปโอเชี่ยน
If it doesn’t rain this afternoon, I will go to the Ocean.


2. If+v2, would/could/might+v1

-ถ้าฉันเป็นทักษิณ ฉันอาจจะไม่บินไปอเมริกา
If I were Thaksin, I would not fly to America.

3. If+had+v3, would+should+might+v3

-ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าคุณเข้าโรงพยาบาล ถาฉันรู้ฉันคงจะไปเยี่ยมคูณแล้วละ
Nobody told me that you were in hospital, if I had known, I would have visited you.


Out class

1.ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะโทรศัพท์หาเธอเย็นนี้
If I have a time, I will call you this evening.

2.ถ้าหิมะตกในกรุงเทพ ทุกคนคงจะตกใจ
If the snows fail in Bangkok, Everyone would be shock.

3.ถ้าเขาไม่พาฉันไปดูหนังเมื่อคืนนี้ ฉันคงจะเสียใจมากเลย
If he did not take me to the movies last night, I would be very sad.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น