คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันอังคาร

สัปดาห์ที่ 11


23-07-2555
ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.1 วันนี้นักเรียนมาน้อย
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องธุรการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำโครงการวิชาการ
เข้าห้องพัก เขียนสมุดปฏิบัติการ

24-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องพักเพื่อเตรียมตัวสอน ตรวจการบ้าน
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องพยาบาลทำแผลให้นักเรียน
เข้าห้องสมุด ช่วยเพื่อนดูแลควบคุมนักเรียนชั้น ป.6/2 เข้าห้องสมุด

25-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยแจกนมให้นักเรียน
เข้าห้องพัก ทำแผนการสอน เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1 เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมัน เปิดวิดีโอการ์ตูน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ
เขียนสมุดปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก

26-07-2555
ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนม
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าห้องพักตรวจการบ้าน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ เตรียมการสอน
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องพักเขียนสมุดปฏิบัติการ

27-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
แจกนมห้องอนุบาล 1
ช่วยงานโรงเรียน จัดบอร์ด จัดห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ทำความสะอาดห้องเรียนเพราะสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม กกต.

สัปดาห์ที่ 10


16-07-2555
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าห้องอนุบาล 1
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องละหมาด จัดของให้เรียบร้อยเข้าที่
ซ้อมเชียร์

17-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าประจำห้องพัก ตรวจการบ้าน
ซ้อมเชียร์

18-07-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายและได้ทำหน้าที่เชียร์ที่อัฒจรรย์ ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

19-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
จัดแถว เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าห้องพัก ตรวจการบ้าน อัพเดตบล็อก
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด อ่านหนังสือ เตรียมการสอน
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องพัก เขียนสมุดปฏิบัติการ

20-07-2555
จัดแถวนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงห้อง ป.6/1 เนื่องจากครูติดธุระ
เข้าสอนแทนเพื่อนห้อง ม.2 เนื่องจากเพื่อนลากิจ
เข้าห้องอนุบาล 1 ช่วยตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องพัก เตรียมแผนการสอน เขียนหนังสือปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก ตรวจการบ้าน

สัปดาห์ที่ 9


09-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำความสะอาดห้องนาฏศิลป์
เตรียมแผนการสอน
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
สอนห้อง ป.6/1
ช่วยขายของห้องสหกรณ์

10-07-2555
ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวเคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนม
เข้าสอนห้อง ม.1
ช่วยทำความสะอาดบริเวณบันไดหน้าห้อง
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เขียนสมุดปฏิบัติการ
ทำกิจกรรมซ้อมเชียร์ในภาคบ่ายเพื่อเตรียมไปแข่ง ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

11-07-2555
ยืนรับนักเรียนที่ประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติการ
เข้าห้องอนุบาล 1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
ช่วยกันทำความสะอาดห้องวิชาการ

 12-07-2555
ควบคุมและช่วยกวาดขยะในบริเวณที่รับผิดชอบ
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพ
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องพยาบาลล้างแผลให้นักเรียน ซ้อมเชียร์

13-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนมให้นักเรียนดื่ม
เข้าห้องนาฏศิลป์ช่วยจัดระเบียบข้าวของ
อัพเดตบล็อก
ตักอาหารกลางวัน
ช่วยขายของห้องสหกรณ์
ซ้อมเชียร์

สัปดาห์ที่ 8


02-07-2555
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา
ตักอาหารกลางวัน เข้าห้องอนุบาล 1 แจกนมให้นักเรียน
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ เขียนสมุดปฏิบัติการ

03-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
ควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนเพื่อน
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติงาน เตรียมการสอน

04-07-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เต้นแอร์โรบิกก่อนเข้าสอน
เข้าสอนห้อง ม.1 แทนเพื่อนวิชาภาษาไทย
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้อง
ตักอาหารกลางวัน
ทำแผลให้นักเรียนในห้องพยายาม
ช่วยขาบของห้องสหกรณ์

05-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เข้าแถวเคารพธงชาติ
จัดห้องนาฏศิลป์
ตรวจการบ้าน
สอนห้อง ม.1
ตักอาหารกลางวัน
สอนห้อง ป.6/2
ร่วมประชุมกับคณะครูเรื่อง e-learning

06-07-2555
ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ยืนเคารพธงชาติ
ควบคุมแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ดูแลนักเรียนดื่มนม
ตรวจการบ้าน
สอนแทนเพื่อนชั้น ม.2 วิชาภาษาอังกฤษ
ตักอาหารกลางวัน
เข้าไปดูแลห้องอนุบาล 1 นอนกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
อัพเดตบล็อก

สัปดาห์ที่ 7


25-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

26-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
ช่วย ผอ. จัดของ
เข้าสอนห้อง ป.6/1
เข้าห้องละหมาด เขียนสมุดปฏิบัติงาน
ตักอาหารกลางวัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

27-06-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นผู้ช่วยนำเชียร์

28-06-2555
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นวันที่ 2 เป็น lineman ดูแลนักกีฬาวิ่งผลัดในสนาม

29-06-2555
มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ผู้อำนวยการเรียกประชุม ครู นักเรียน และนักศึกษาฝึกสอนพร้อมกันที่โรงอาหารเพื่อสรุปผลการแข่งขันกีฬาเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา และอนุญาตให้กลับพักผ่อนได้ในตอนบ่าย

สัปดาห์ที่ 6


18-06-2555
ถัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนวิชาภาษาไทย
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสหกรณ์ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

19-06-2555
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้า
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.1
เข้าสอนห้อง ป.6/1
ตักอาหารกลางวันให้อนุบาล 1
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

20-06-2555
จัดแถวห้องอนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าห้องอนุบาล 1 ดูแลเด็กดื่มนม
เข้าห้องนาฏศิลป์ ดูแลทำความสะอาด
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติการ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

21-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เคารพธงชาติ แล้วให้ดื่มนม
ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ เล่านิทาน ปั้นดินน้ำมัน
เข้าสอนห้อง ป.6/2
เข้าห้องสหกรณ์ ช่วยขายของ
เขียนสมุดปฏิบัติงาน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

22-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1
เข้าสอน ป.6/1 แทนเพื่อน
พานักเรียนไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เข้าห้องวิชาการเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการ
เข้าห้องนาฏศิลป์ อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

สัปดาห์ที่ 5


11-06-2555
จัดแถวอนุบาล 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนห้อง ม.3
เข้าดูงานห้องวิชาการ
เข้าห้องอนุบาล 1 เปิดวิดีโอ ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องสมุด เตรียมการสอน
ซ้อมพาเหรด ซ้อมกีฬา

12-05-2555
ยืนรับนักเรียนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
จัดแถวนักเรียนชั้นออนุบาล 1 เคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ เขียนสมุดปฏิบัติงาน ตรวจการบ้าน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

13-06-2555
จัดแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.3
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตรวจการบ้าน
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

14-06-2555
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2
เข้าสอนห้อง ม.1 แทนเพื่อน
เข้าห้องอนุบาล 1
ตักอาหารกลางวัน
เข้าห้องนาฏศิลป์ ตรวจการบ้าน ทำแผนการสอน อัพเดตบล็อก
ซ้อมกีฬา ซ้อมพาเหรด

15-06-2555
จัดแถว เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้าสอนห้อง ม.2 แทนเพื่อนวิชาภาษาไทย
พบอาจารย์นิเทศประจำเอก
เข้าห้องอนุบาล 1 ตักอาหารกลางวัน
ซ้อมกีฬา ซ้อมกีฬาพาเหรด